WE APOLOGISE FOR THE INCONVENIENCE

WE APOLOGISE FOR THE INCONVENIENCE (Jelle Stiphout, 2021) is een kinetische installatie die is gemaakt tijdens Talentlab 2021 en was tijdens dit project de verbindende factor tussen de verschillende werken. Iedere planeet is ge├»nspireerd op een maker uit dit onderzoekstraject. 

Ter inspiratie gebruikte Jelle de boekenreeks The Hitchhiker's Guide to the Galaxy van Douglas Adams, waarin een universum wordt beschreven waarin alles dat mogelijkerwijs kan bestaan ook moet bestaan. Ook de titel van de installatie is hieruit afgeleid. In de boeken zijn dit de laatste woorden van God voor hij het universum voorgoed verliet.

Soundscape: Reggy van Bakel

met dank aan: Koos Mekel, Via Zuid, Toneelgroep Maastricht, Sander Van Egmond, Lindsay Zwaan en alle deelnemers van Talentlab 2021