RIB

RIB

Musica Sacra, 2017, Toneelacademie Maastricht

God schiep de aarde.
God schiep het woud.
God schiep ook jou.
Maar ach…
Iedereen maakt wel eens een fout.

Adam en Eva (Ad en Eef) zitten al net iets te lang in het Paradijs. Waar blijft die appel? Kan zij haar mond niet eens houden? Waarom luistert hij zo slecht?

Frustraties en een moderne saus leiden tot een heel nieuw scheppingsverhaal.

Spel: Joost Koning & Florence Vos Weeda
Regie/Concept/Vormgeving: Jelle Stiphout