Jelle Stiphout (1991) is regisseur, cultuurwetenschapper, schrijver, muzikant en beeldend kunstenaar. Tijdens zijn studie aan de Toneelacademie Maastricht (2018) heeft hij als regisseur een breed scala aan disciplines onderzocht. Van opera, muziektheater en locatietheater tot aan beeldende kunst, performance art en nieuwe media zoals games en bovenal de snijvlakken daartussen.

Tijdens Talentlab 2021 van Toneelgroep Maastricht en VIA ZUID is hij zich gaan verdiepen in zijn beeldende signatuur en daaruit ontstond We Apologize for the Inconvenience, op dat moment nog benoemd met het begrip ‘verlaten decor’. Vlak daarna volgde een nieuw beeldend werk Dit is een Protest (Limburg Festival en Museumnacht 2021), waarin hij het publiek de kans gaf volledig ongecensureerd te protesteren. 

Door een samenloop van omstandigheden heeft Jelle recent ontdekt dat hij bestaat en is hij een meer gerichte zoektocht aangegaan als mens en als kunstenaar. Die zoektocht kent veel verschillende thema’s, maar kenmerkend is de worsteling van de mens met zijn dagelijkse bestaan en realiteit in al zijn facetten, zowel goed en deugdelijk als inslecht en destructief.

In 2022 verdiept Jelle zich in performance en beeldende kunst. Waar hij eerst vaak ook de decors van zijn voorstellingen zelf maakte, spelen die decors en hun beeldende kwaliteiten, nu steeds meer zelf de hoofdrol in zijn werk. Hoe kan een installatie, beeld of scenografie in botsing met zijn toeschouwer een verhaal vertellen en aanleiding geven tot (re)actie?